När du behöver en expert


Diacor erbjuder tjänster av cirka 600 läkare och andra experter inom hälso- och sjukvårdssektorn. Förutom omfattande företagshälsovård erbjuder Diacors vårdpersonal sina tjänster till privatkunder som inte är knutna till ett särskilt företag.

Diacor har 13 moderna mottagningar inom huvudstadsregionen i Helsingfors, Esbo, Vanda och Kyrkslätt och ett toppmodernt sjukhus för dagkirurgi i Gräsviken i Helsingfors. Till vårt förfogande har vi också en 3T-magnetkamera.

 

NYHETER

Ryska internetsidor

 Vi har öppnat också våra ryska internetsidor. Läs mera

Diacor är HOK-Elantos S-förmånspartner

 Sedan november 2011 har Diacor varit S-förmånspartner till HOK-Elanto. S-Förmånskortet ger varierande förmåner på Diacors läkarstationer, men inte S-Bonus. Läs mera
> Alla nyheter


Diacors ägare är stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors. Vi är ett helt inhemskt företag.

harmaa_swe

 
Diacor Facebook Best Workplaces Europe 2013 Suomen paras työpaikka 2013 Suomen paras työpaikka 2012 Suomen paras työpaikka 2011